Ryhmäperhepäiväkoti
     Nuppu

Ryhmis Nuppu

Vaakonraitti 6 A 4

33270 Tampere

Puh: 050 - 569 4994

www.ryhmisnuppu.com

Ota yhteyttä

Toiminta

Kunnioitamme lapsuutta elämänvaiheena sekä tuemme vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Tavoitteenamme on kasvattaa tasapainoisia, toiset huomioon ottavia, omatoimisia ja hyvän itsetunnon omaavia lapsia kodinomaisessa ja idyllisessä ympäristössä, jossa on tilaa leikkiä ja jokainen voi oppia uutta omaan tahtiinsa.

Toimintaperiaatteitamme ovat muun muassa:

 • Toimimme kasvattajina vanhempien kasvatustyötä tukien.
 • Jokaisella lapsella on omat erityiset tarpeensa, joten otamme jokaisen lapsen huomioon yksilönä ja ryhmän jäsenenä.
 • Olemme kiinnostuneita lapsen arkipäivään liittyvistä asioista.
 • Jokaisella lapsella on aina lähellään lämmin syli ja turvallisia aikuisia.
 • Arjen rutiinit ja perushoidon tilanteet rytmittävät hoitopäivää ja luovat niihin turvaa ja ennakoitavuutta. Huolehdimme riittävästä levosta päivän touhujen lomassa.
 • Tarjoamme monipuolista ohjattua toimintaa pieninä annoksina, sillä haluamme tarjota lapsille tilaa ja aikaa leikkiä ja liikkua niin sisällä kuin ulkona.
 • Arjen puuhien lomassa opettelemme yhdessä tärkeitä taitoja ja keräämme eväitä elämän reppuun talletettavaksi tulevaisuutta varten.
 • Toimimme ekologisten arvojen mukaan ja tarjoamme itse valmistettua ruokaa.

Toimintaamme ohjaa aina lapsen etu ja hyvinvointi. Vaitiolovelvollisuus sitoo meitä työssämme.